Associaciˇ Unesco per al DiÓleg Interreligiˇs AUDIR   Ajuntament de Sabadell
 
  Presentació Introducció Les tradicions Legislació Mapa
 
Què és el mapa de la diversitat de creences i conviccions d’una ciutat?Un mapa on surten referenciades totes les comunitats, representants de tradicions espirituals, religioses o no religioses, humanístiques, presents a aquella ciutat, amb informació com ara on es troben els seus llocs de culte, quan es reuneixen, com s'hi pot contactar, amb qui es pot parlar, etc.


Les religions i els corrents humanístics, patrimoni comú de tota la ciutadania, disposen d'uns recursos comunitaris i espirituals que, degudament gestionats, poden contribuir molt positivament a l'assoliment d'una cultura de la pau i d'una societat més justa. El mapa és una eina per fer-les més properes, acostar-les i animar-les a posar en marxa projectes comuns. Tots i totes hi sortirem guanyant. 
AUDIR - c/Lledˇ, 11, 1er. 08002-Barcelona T. 934576980 www.audir.org secretaria@audir.org
Ajuntament de Sabadell. Regidoria de Drets Civils i Ciutadania. C/ Sant Pau, 34 08201 Sabadell
Tel. (34) 937 451 957 Fax 937 451 956 dretscivils@ajsabadell.cat