Algunes fonts legals del dret a la llibertat religiosa

El dret és fonamental per a la convivència i, en societats democràtiques com les nostres, brolla de la voluntat popular. Malauradament sovint el reconeixement d’un dret no significa la seva aplicació pràctica. La relativament nova situació de diversitat social ha palesat agressions als drets i, fins i tot, a les persones físiques de membres de diferents creences i conviccions minoritàries. Qualsevol mena d’agressió o discriminació per raó de creença o d’opinió representa una violació dels drets fonamentals. En aquest mapa ens ha semblat convenient posar a la disposició de tots els ciutadans el marc jurídic internacional, estatal i municipal que fa referència al dret de llibertat de pensament, consciència i religió. El coneixement del dret, malgrat no ser suficient, és necessari i bàsic per a afavorir la pau i la cohesió social.