Introducció a la diversitat de creences a santacolomadegramenet

santacolomadegramenet és un municipi que compta amb certa pluralitat cultural i conviccional. Aquesta diversitat és un fet estructural que es fa visible, entre d’altres, en el dret a l’exercici del culte i l’existència de llocs de culte de tradicions religioses, moltes vegades poc conegudes.

La finalitat d’aquest treball és afavorir el clima de diàleg i de convivència, fer més properes les comunitats i promoure que donin suport a iniciatives d’interès comú endegades per la societat civil o per les administracions públiques.

Per tal d’elaborar aquest mapa, s’ha fet primer una tasca d’identificació de les comunitats religioses i després s’ha dut a terme un treball de camp, establint una relació estreta amb les comunitats a través de visites i entrevistes personalitzades. La realitat dels llocs de culte i de les seus identificades, però, no reflecteix necessàriament la complexitat de la realitat religiosa.

El mapa pretén ser una foto de la diversitat de creences i conviccions, però no vol ser un mirall estàtic sinó una imatge dinàmica que anirà canviant i adaptant-se amb l’evolució de la societat de santacolomadegramenet.