” Aquests […] reberen la paraula amb tot interès, i cercaven cada dia en les Escriptures si les coses eren d’aquesta manera.”

Fets 17,11 – La Bíblia (Versió dels Monjos de Montserrat)

 

On. Estats Units
Quan. L’any 1880 (s’anomenen Testimonis Cristians de Jehovà des del 1931, basant-se en Isaïes 43:10-12).
Qui. Charles Taze Russell (1852-1916)
Textos importants.
Traducció del Nou Món de les Santes Escriptures (disponible en castellà)
Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence (ara editat al castellà com La Atalaya)
On preguen. Saló del Regne.

 

Les conviccions fonamentals

Els Testimonis creuen en un Déu únic, Jehovà, però rebutgen la doctrina de la Trinitat. Creuen que Jesucrist és la primera criatura angèlica creada per Déu, superior a les altres i que l’Esperit Sant és només la força activa impersonal de Déu. Creuen també que Satanàs lluita contra els creients.

Proclamen el retorn de Crist amb l’objectiu d’assumir el govern de la Terra i que l’odi, guerres, fam, malalties, catàstrofes naturals són signes que indiquen que estem vivint en els “últims dies” de l’ordre de coses actual.

Creuen que la batalla d’Harmaguedon, la guerra definitiva de Déu contra els que s’oposen a la seva sobirania, és imminent i inaugurarà una era en la qual el Regne de Crist farà que es compleixi la voluntat de Déu sobre la Terra de forma plena.

Els Testimonis creuen que el Regne de Déu portarà la pau a tota la terra i que, gràcies a la resurrecció, 144.000 escollits (Testimonis de Jehovà) es beneficiaran de la immortalitat al cel, milions de persones difuntes tornaran a la vida en una terra transformada en un paradís i els malvats seran destruïts.

Els valors ètics i morals

L’eix central de la vida dels Testimonis és servir a Déu, amb puresa espiritual, moral, mental, física i de paraula; s’han d’allunyar de tot el que Déu condemna (la mentida, el robatori, la violència i les temptacions com poden ser el joc per diners, les borratxeres o les relacions sexuals extramatrimonials).

El matrimoni, la família i l’educació dels fills són essencials per als testimonis; tenen un estil de vida senzill i fan una lectura literal de la Bíblia: rebutgen l’absorció de sang i, per tant, les transfusions sanguínies perquè respecten un manament de la Bíblia  (Fets, 15, 1-41); també  rebutgen les

teories evolucionistes.

No prenen part en les lluites d’aquest món i rebutgen el servei militar.

Un dels manaments dels Testimonis és el de donar testimoni de la seva fe per ajudar el pròxim a conèixer la veritat per poder tenir salvació; per això practiquen el proselitisme actiu.

Els Testimonis rebutgen l’existència d’un infern de turment, el càstig pel pecat és la mort eterna i la no existència.

Els textos fonamentals

Els Testimonis tenen un respecte molt especial per la Bíblia i la prenen com a guia per tot aspecte de la seva vida; també editen i distribueixen gratuïtament bíblies i d’altres publicacions com a part d’una obra mundial d’educació bíblica.

Els Testimonis fan visites de casa en casa per predicar, i quan una persona s’interessa per la veritat bíblica que presenten, ofereixen estudis gratuïts de les Escriptures.

La pregària, el culte i les pràctiques

La majoria de les congregacions dels Testimonis de Jehovà es reuneixen tres vegades a la setmana, i estan convidats a participar en qualsevol d’aquestes reunions. L’ensenyament que s’imparteix es basa en la Bíblia. Les trobades comencen i acaben amb una pregària, i gairebé sempre es canten “cançons de lloança a Déu”. L’entrada és lliure i no es fan col·lectes.

La majoria de les congregacions celebren la seves reunions en una Sala del Regne, en general es tracta d’un edifici senzill edificat per Testimonis voluntaris. En aquest lloc no hi ha imatges ni crucifixos, es costegen les despeses mitjançant donatius voluntaris i anònims.

A cada congregació hi ha “els ancians” o “superintendents” encarregats  de  l’ensenyament, amb  l’ajuda  dels “servents

ministerials”, ningú està per sobre del resta de la congregació, no tenen cap títol especial, ni vesteixen de forma distinta dels altres; tampoc rep ningú cap salari pel seu treball a la congregació.

Anualment, els Testimonis celebren congressos multitudinaris on es reuneixen moltes congregacions locals per escoltar programes especials d’instrucció bíblica, també s’aprofiten aquestes trobades per batejar els nous seguidors.

La pregària és part de l’adoració dels Testimonis de Jehovà. Oren únicament a Jehovà Déu i en el nom de Jesús, marcant d’aquesta forma el respecte a la posició de Crist i la seva fe en el seu sacrifici per rescatar-nos.

Per a més informació:
http://www.watchtower.org 
http://www.jw-media.org