Considerem altres moviments espirituals aquelles iniciatives (sovint minoritàries), en l’àmbit de les creences, que, oferint percepcions, creences i valors compartits per un grup de persones més o menys nombrós i significatiu, reflecteixen un desplaçament del fet religiós tradicional, molt sovint al marge de les característiques o pràctiques institucionals anàlogues a les de les religions tradicionals.

Aquestes cosmovisions proposen una visió del món que guia la manera d’actuar i d’organitzar-se dels seus integrants, seguidors o membres. Com a cosmovisions, inclouen tots aquells aspectes que conformen un estil de vida: les creences espirituals, les seves explicacions del sentit de la vida i de la mort, la relació amb l’entorn ambiental, les pràctiques, les celebracions festives particulars, etc.

Aquesta denominació és força habitual, però en alguns casos es parla de “nous moviments religiosos”, de “noves religions”, de “sectes” (terme que sovint té connotacions pejoratives), etc.

Aquests moviments o grups són, per als seus membres, l’expressió de la renovada inspiració divina i, també en alguns casos, de procediments artificials i premeditats d’innovació i de creativitat en l’àmbit de la religiositat, que necessiten d’un temps prudencial per poder ser avaluats, de manera fiable, segons el seu rigor, seriositat i respecte dels drets humans. Alguns d’aquests moviments són resultat de barreges eclèctiques d’elements originaris de diverses tradicions religioses i espirituals.

No es pot confondre el que s’anomena nous moviments religiosos amb el ventall confús d’iniciatives, sovint banals, caduques i multiformes, que venen del marc de la Nova Consciència.

Per a més informació:
http://www.nuevos-movimientos-religiosos.com