Associaciˇ Unesco per al DiÓleg Interreligiˇs AUDIR Ajuntament de Badalona  
  Presentació Introducció a Badalona Les tradicions Mapa
 
Què és el mapa de la diversitat de creences i conviccions d’una ciutat?Un mapa on surten referenciades totes les comunitats, representants de tradicions espirituals, religioses o no religioses, humanístiques, presents a aquella ciutat; amb informació com ara on es troben els seus llocs de culte, quan es reuneixen, com s'hi pot contactar, amb qui es pot parlar, etc.


Les religions i els corrents humanístics, patrimoni comú de tots els ciutadans, disposen d'uns recursos comunitaris i espirituals que, degudament gestionats, poden contribuir molt positivament a l'assoliment d'una cultura de la pau i d'una societat més justa. El mapa és una eina per fer-les més properes, acostar-les les unes a les altres i animar-les a posar en marxa projectes comuns. Tots hi sortirem guanyant. 
AUDIR - c/Lledˇ, 11, 1er. 08002-Barcelona T. 934576980 www.audir.org secretaria@audir.org
Ajuntament de Badalona, Regidoria de Ciutadania i Convivència. Tel. (34) 934 832 712 / 2620. ciutadaniaiconvivencia@badalona.cat